Gia Công Khuôn Dập Pad Nhựa

  • Vật liệu: SKD11 nhiệt luyện, cắt dây đồng, mài bóng 4 mặt
  • Độ chính xác: <0.01%
Call Now Button